สตูลจุดเช็คอินใหม่ อดีตไกด์เปิดสวนวาสนาดีศูนย์รวมทุเรียน 100 สายพันธุ์พื้นเมืองโบราณ

สตูลจุดเช็คอินใหม่ อดีตไกด์เปิดสวนวาสนาดีศูนย์รวมทุเรียน 100 สายพันธุ์พื้นเมืองโบราณ ที่บ้…

Read More

“เกษตรฯ.”จับมือญี่ปุ่นเดินหน้าโครงการแปรรูปสาหร่ายเป็นน้ำมันชีวภาพและผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง

“เกษตรฯ.”จับมือญี่ปุ่นเดินหน้าโครงการแปรรูปสาหร่ายเป็นน้ำมันชีวภาพและผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง นา…

Read More

กาฬสินธุ์ เริ่มแล้วงานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ครั้งที่ 2 โชว์ของดีกระตุ้นเศรษฐกิจ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จัดงานเกษตรแฟร์กาฬสิ…

Read More