สระบุรี/”9 ปีแห่งพลังสามัคคี ฟันฝ่าทุกวิกฤต สู่ทางรอดที่ยั่งยืน”โครงการ พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินปีที่9

สระบุรี/”9 ปีแห่งพลังสามัคคี ฟันฝ่าทุกวิกฤต สู่ทางรอดที่ยั่งยืน”โครงการ พลังคน…

Read More

ปทุมธานี – โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ

ปทุมธานี – โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ก…

Read More

ปทุมธานี-“เกษตร D.I.Y” Online by Onsite เกษตรยุค New normal 5 – 6 กุมภาพันธ์นี้ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จ.ปทุมธานี

ปทุมธานี-“เกษตร D.I.Y” Online by Onsite เกษตรยุค New normal 5 – 6 กุมภาพันธ์นี้ พิพิธภัณฑ์…

Read More

กาฬสินธุ์ ลุยต่อยอดโคกหนองนาสร้างสุขสร้างรายได้ (ชมคลิป)

โคกหนองนา 15 ไร่ กำนันพิเชษฐ์ พร้อมต่อยอดต้นแบบสร้างสุข สร้างรายได้ ผนึกกำลัง “บวร” เปิดเว…

Read More

ปทุมธานี-พช.คลองหลวง ดำเนินงานโครงการ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

ปทุมธานี-พช.คลองหลวง ดำเนินงานโครงการ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม สัมมนาการเรียนร…

Read More