มรภ.สงขลา เดินหน้าอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง สร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน พร้อมจัดทำบัญชีชนิดพันธุ์พืช

มรภ.สงขลา เดินหน้าอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง สร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน พร้อมจัดทำบัญชีชนิ…

Read More

ศรชล.บูรณาการร่วมตรวจเรือประมงในทะเล เพื่อยับยั้งการกระทำผิดกฎหมาย

ศรชล.บูรณาการหน่วยงาน ตรวจเรือในทะเล เพื่อยับยั้งการกระทำผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ การลักลอบเ…

Read More

ศรชล.โดย ศคท.จว.จบ.ร่วมพิธีส่งมอบปลากะตักและปลาทูแห้งให้กับโครงการพระราชดำริฯ

ศรชล.โดย ศคท.จว.จบ.ร่วมพิธีส่งมอบปลากะตักและปลาทูแห้งให้กับโครงการพระราชดำริฯ   เมื่อ…

Read More

ตราด-จบลงแล้วรุ่นที่ 1 ประจํางบประมาณ 2565 จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนตราด มอบวุฒิบัตรให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฝึกกำลังประชาชนตำบลชายแดนตําบลคลองใหญ่ ปี 2565 (ชมคลิป)

ตราด-จบลงแล้วรุ่นที่ 1 ประจํางบประมาณ 2565 จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนตราด …

Read More

จันทบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบห้องเย็นเนื้อสุกรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อป้องกันการกักตุนสินค้า (ชมคลิป)

จันทบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบห้องเ…

Read More