นิพนธ์ เตือนต้องระวังเรื่องการลงประชามติแบ่งแยกดินแดน จะยิ่งสร้างเงื่อนไขการแก้ปัญหาชายแดนใต้ให้ยากลำบากยิ่งขึ้น

นิพนธ์ เตือนต้องระวังเรื่องการลงประชามติแบ่งแยกดินแดน จะยิ่งสร้างเงื่อนไขการแก้ปัญหาชายแดน…

Read More

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันชาติรัสเซีย

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันชาติร…

Read More

นราธิวาส-โรงเรียนตาดีกา 186 โรงใน นราธิวาส ร่วมเดินขบวนพาเหรดเผยแพร่ประเพณี-วัฒธรรม จชต. ด้าน เลขาฯ ศอ.บต. เผย รัฐบาลพร้อมส่งเสริมวีถี ตามอัตลักษณ์ บนพื้นฐานของสังคม พหุวัฒนธรรม

นราธิวาส-โรงเรียนตาดีกา 186 โรงใน นราธิวาส ร่วมเดินขบวนพาเหรดเผยแพร่ประเพณี-วัฒธรรม จชต. ด…

Read More

สุโขทัย-สายมูศิษย์อาจารย์หมู ต่อคิวเจิมฝ่ามือหนุนดวงรับโชครับทรัพย์

สุโขทัย-สายมูศิษย์อาจารย์หมู ต่อคิวเจิมฝ่ามือหนุนดวงรับโชครับทรัพย์ เมื่อเวลา09.00น.วันที่…

Read More

ตราด โรงเรียนบ้านคลองจาก จัดพิธีร่วมมือกับภาคคีเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนและคณะครู ศิษย์เก่า นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมจัดทําผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาได้ยอด 398,197 บาท

ตราด โรงเรียนบ้านคลองจาก จัดพิธีร่วมมือกับภาคคีเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนและคณะครู …

Read More