พก. เปิดงานโครงการ Soft Power “พลังละมุนแสดงความสามารถคนพิการทางสติปัญญา”

พก. เปิดงานโครงการ Soft Power “พลังละมุนแสดงความสามารถคนพิการทางสติปัญญา” เมื่อวันที่ 11 ส…

Read More

เครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าหนุนควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า หลังเครือข่ายต่อต้านบีบส.ส.ไผ่ ลิกค์เร่งแบน ชี้สภาฯ ควรเร่งออกกฎหมายควบคุม มิใช่ปล่อยเสรี

เครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าหนุนควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า หลังเครือข่ายต่อต้านบีบส.ส.ไผ่ ลิกค์เร่งแบ…

Read More

รองปลัดวรรณรัตน์ฯ เป็นสักขีพยานพิธีลงนามแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ยุทธศาสตร์แรงงาน

รองปลัดวรรณรัตน์ฯ เป็นสักขีพยานพิธีลงนามแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมปาฐกถาพิเศษ ห…

Read More