ฉะเชิงเทรา-มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงานในชุมชน สังคมและท้องถิ่น

ฉะเชิงเทรา-มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังห…

Read More

นครนายก – มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครนายก จัดโครงการ “ปั่น ปัน รัก 2023” เพื่อคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครนายก จัดโครงการ “ป…

Read More

ปทุมธานี ชมรมทหารพรานค่ายปักธงชัยจังหวัดปทุมธานี จัดการประชุมประจำปี2566

ปทุมธานี ชมรมทหารพรานค่ายปักธงชัยจังหวัดปทุมธานี จัดการประชุมประจำปี2566 เมื่อวันที่ 10 กั…

Read More

By สสว. “น้องมะเฟือง ชวนช้อปของดี SME ทั่วไทย” ภายใต้โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจชุมชนและรายย่อย เพื่อการเข้าถึงโอกาสทางการตลาดและช่องทางการตลาด กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด ผ่านงานแสดงสินค้า Physical Market

By สสว. “น้องมะเฟือง ชวนช้อปของดี SME ทั่วไทย” ภายใต้โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบกา…

Read More

เหลือมยาว 3 เมตร เลื้อยขึ้นเสาไฟทำไฟฟ้าลัดวงจรไฟลุกท่วมไฟดับทั้งซอย

เหลือมยาว 3 เมตร เลื้อยขึ้นเสาไฟทำไฟฟ้าลัดวงจรไฟลุกท่วมไฟดับทั้งซอย เมื่อเวลา 05.06 น.วันท…

Read More