กองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทย ประจำปี 66

กองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกอง…

Read More

“สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับศูนย์การศึกษาทวิภาคีเครือไทย-เทค เป็นกรรมการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ที่มีคุณสมบัติดีเด่น เพื่อรับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566”

“สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับศูนย์การศึกษาทวิภาคีเครือไทย-เทค เป็นกรรมการคัดเลือก นักเร…

Read More

ปทุมธานี รองผู้ว่าฯ ปทุมธานี สานต่อพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เดินหน้าพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากร

ปทุมธานี รองผู้ว่าฯ ปทุมธานี สานต่อพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เดินหน้าพัฒนาปรั…

Read More

ก.แรงงาน คว้ารางวัลสุดยอดหน่วยงานภาครัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ รางวัล “สำเภา – นาวาทอง” ปี 2566

ก.แรงงาน คว้ารางวัลสุดยอดหน่วยงานภาครัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ รางวัล “สำเภา – นาวา…

Read More