เชียงใหม่-คณะกรรมาธิการ อว. เยี่ยมชมโครงการ “Low Carbon Transformer ระบบจัดการ หม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้พลังงาน”

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ …

Read More

 “ Good Health Safe Drive ” สุขภาพดี  ขับขี่ปลอดภัย โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2567

 “ Good Health Safe Drive ” สุขภาพดี  ขับขี่ปลอดภัย โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่ว…

Read More

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภาจัดงาน “มหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ : ผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ”

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒ…

Read More

“เชียงราย”ส่งกลับ!!ปกครองแม่สายร่วมกับสืบสวน ตม.เชียงรายผลักดันต่างด้าวสัญชาติเมียนมากลับประเทศ”

“เชียงราย”ส่งกลับ!!ปกครองแม่สายร่วมกับสืบสวน ตม.เชียงรายผลักดันต่างด้าวสัญชาติเมียนมากลับป…

Read More

กาฬสินธุ์สืบสานตำนานประเพณีเถราภิเษกโบราณยกย่องพระสงฆ์ประพฤติปฏิบัติชอบ

กาฬสินธุ์สืบสานตำนานประเพณีเถราภิเษกโบราณยกย่องพระสงฆ์ประพฤติปฏิบัติชอบ   พุทธศาสนิกช…

Read More