สงขลา-พิธีแห่พระ เจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาและองค์เทพศักดิ์สิทธิ์ศาลหลักเมืองสงขลา เนื่องในงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ครบรอบ182 ปี อย่างยิ่งใหญ่ ตระการตา เพื่อให้ชาวสงขลาได้ทำการสักการะบูชาถึงหน้าบ้านตลอดเส้นทางที่ขบวนแห่พระผ่าน

สงขลา-พิธีแห่พระ เจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาและองค์เทพศักดิ์สิทธิ์ศาลหลักเมืองสงขลา เนื่องในงานส…

Read More

ฉะเชิงเทรา- กปภ.เปิดเวทีศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานที่กำหนดตามสัญญาเดิม ที่เอกชนคู่สัญญาสามารถใช้สิทธิขยายระยะเวลาทั้ง 3 ฉบับ โดยศึกษาแยกเป็นรายพื้นที่

ฉะเชิงเทรา- กปภ.เปิดเวทีศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานที่กำหนดตามสัญญาเดิม ที่เอกชนคู่สั…

Read More

เชียงใหม่-พุทธศาสนิกชนภาคเหนือ ร่วมพลังบุญผ้าป่าทองคำ สร้างปลียอดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร เชิญร่วมพิธียกยอดทองคำ เสาร์ 20 ก.ค.67 เวลา 1100 น.เป็นต้นไป

เชียงใหม่-พุทธศาสนิกชนภาคเหนือ ร่วมพลังบุญผ้าป่าทองคำ สร้างปลียอดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกล…

Read More