นราธิวาส-แม่ทัพภาคที่ 4 นำคณะผู้บังคับบัญชาฯ เดินสายลงพื้นที่ กิน นอน เป็นเพื่อนลูกน้อง คุ้มครองชาวบ้าน ทั่วพื้นที่ชายแดนใต้ สร้างความอุ่นใจ ปลอดภัย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566🔆

นราธิวาส-แม่ทัพภาคที่ 4 นำคณะผู้บังคับบัญชาฯ เดินสายลงพื้นที่ กิน นอน เป็นเพื่อนลูกน้อง คุ้มครองชาวบ้าน ทั่วพื้นที่ชายแดนใต้ สร้างความอุ่นใจ ปลอดภัย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566🔆

พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคณะผู้บังคับบัญชา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เดินสายลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อบำรุงขวัญ และกำลังใจแก่กำลังพล ชุดปฏิบัติงานตามจุดตรวจ ด่านตรวจ จุดบริการประชาชน ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล พร้อมทั้งลงไปพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมในพื้นที่เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 ทั่วพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รับผิดชอบตรวจเยี่ยมในพื้นที่ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส,

พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตรวจเยี่ยมในพื้นที่อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี, พลตรี เฉลิมพงค์ คงบัว เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตรวจเยี่ยมในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส, พลโท อุทิศ อนันตนานนท์ แม่ทัพน้อยที่ 4 /ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการข่าวกรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และรองเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตรวจเยี่ยมในพื้นที่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี, อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และอำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ส่วน พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าไปยังเขตเมืองยะลา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา อำเภอสะเดา และอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา ก่อนกลับมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ยังพื้นที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจ อุ่นใจด้านความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่ รวมถึงลงไปเน้นย้ำนโยบายตามมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่แก่เจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังคุมเข้มสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน ควบคู่กับการป้องกันฐานที่ตั้งอย่างเข้มข้น ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้การปฏิบัติงานทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

พร้อมกันนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะผู้บังคับบัญชาฯ ได้กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แก่กำลังพลเจ้าหน้าที่ ประชาชน และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รวมทั้งพร้อมพักค้างแรม ร่วมทุกข์ ร่วมสุขกับเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ สร้างความอุ่นใจปลอดภัยให้กับประชาชนเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ 2566

ภายหลังการตรวจเยี่ยมพบปะกำลังพลเจ้าหน้าที่และประชาชน แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โพชฌังคปริตร เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาการเปรียญ วัดเนรัญชราวาส อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และจากนั้นเวลา 23.30 น. แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะผู้บังคับบัญชา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วยพี่น้องพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 และนอนในพื้นที่เป็นเพื่อนคู่ใจแก่ลูกน้อง สร้างความอุ่นใจแก่ประชาชน

เช้าวันปีใหม่ 1 มกราคม 2566 เริ่มต้นศักราชใหม่ แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะผู้บังคับบัญชาฯ รวมถึงส่วนราชการ และพี่น้องพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ได้ร่วมพิธีใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ ณ วัดเนรัญชราวาส อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อความเป็นสิริมงคล และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนมุ่งหวังให้ประชาชนมีความสุข ต้อนรับปีใหม่ 2566 ณ โอกาสนี้ ยังได้ร่วมรับประทานอาหาร พบปะพูดคุย พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง สร้างความอบอุ่นใจสุขใจ เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts