นครนายก – วัดอุดมธานี สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ วิถีไทย เสริมสิริมงคล พุทธศักราช 2566

วัดอุดมธานี พระอารามหลวง จัดสวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ วิถีไทย เสริมสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566

ที่ลานบุญวัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระสิทธิวรนายก รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก ประธานสงฆ์ พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธวิถีไทย เสริมสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566 โดยมี พุทธศาสนิกชน,ประชาชน เข้าร่วมในพิธีสวดมนต์ข้ามปี เป็นจำนวนมาก

ด้วยจังหวัดนครนายกร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ได้จัดให้มีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระ รักษาศิลเจริญจตตภานาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พาครอบครัวเข้าวัด ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยมุ่งเน้นการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายเพื่อให้เกิดความสงบสุขร่มเย็น ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงและเพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีในมิติทางพระพุทธศาสนา ไว้เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่สังคมไทย

 

สมบัติ เนินใหม่ //รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts