สส.ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2566

สส.ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2566

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายวรพล จันทร์งาม และนางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 ทั้งนี้ มีบรรดาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

Related posts