สระบุรี/ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

สระบุรี/ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ประชุมคณะทำงานติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ และกำหนดมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2566

วันที่ 3 มกราคม 2566 นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ของจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นวันที่หกของช่วงควบคุมเข้มข้น และในวันที่ 2 มกราคม 2566 ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ในการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางให้ทุกด่านที่ตั้งบนถนนสายหลักและสายรองตรวจสอบพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่ขับรถเร็ว จักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อค ให้ตรวจสอบความปลอดภัยของยานพาหนะ เข้มงวดเรื่องขับรถเร็วในการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานคร จัดทำป้ายเส้นทาง ทางลัด จัดตั้งกรวยจราจรในการเปิดช่องพิเศษเน้นย้ำผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างต่างด้าวห้ามดื่มสุราแล้วออกมาขับรถ


สรุปผลการดำเนินงาน 5 วันของการรณรงค์ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 เกิดอุบัติเหตุ 18 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์และรถเก๋ง สาเหตุจากการขับรถเร็วและตัดหน้ากระชั้นชิด จากการดำเนินการตามมาตรการ มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 1,389 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 214 ราย เมาสุรา 197 ราย ไม่มีใบขับขี่ 315 ราย ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด 362 ราย ขับรถย้อนศร 114 ราย มอเตอร์”วค์ไม่ปลอดภัย 38ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 72 ราย ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ 72 ราย ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ 4 ราย แซงในที่คับขัน 1 ราย


รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า ในช่วงเวลาที่เหลือให้ทุกพื้นที่เข้มงวดกวดขันเรื่องการสวมหมวกนิรภัย จากข้อมูลจะเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนนสายรอง และมีผู้เสียชีวิต ปรากฎว่าแต่ละรายไม่สวมหมวกนิรภัย เพื่อลดการสูญเสียขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด พร้อมกันนี้ยังได้ฝากเตือนขอให้ทุกพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักเรื่องโรคระบาดโควิด-19 หลังเฉลิมเทศกาลปีใหม่อาจมีการแพร่ระบาด ดังนั้นจึงต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการของสาธารณสุข สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ต่อไป

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

Related posts