อยุธยา – ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 77 ปี พระเทพมงคล โสภณ เจ้าคณะภาค 17-18 (ธ) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

อยุธยา – ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 77 ปี พระเทพมงคล โสภณ เจ้าคณะภาค 17-18 (ธ) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร สมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี (มนตรี คณิสฺสโร) สมเด็จพระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายธรรมยุติกนิกาย กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล 77 ปี พระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะภาค 17-18 เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และคณะศิษยานุศิษย์ มาร่วมแสดงมุทิตาจิตเป็นจำนวนมาก

พระเทพมงคลโสภณ มีนามเดิมว่า โสภณ อุทัยธรรม บรรพชา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2504 ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระราชเมธากร (หลี) วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ ซึ่งในปี พ.ศ.2553 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธรรมยุต) และได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเป็นเจ้าคณะภาค 17-18 (ธรรมยุต) ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร พระเทพมงคลโสภณ ปฏิบัติปกครองเหล่าคณะสงฆ์อย่างเคร่งครัดภายใต้ความมีเมตตาธรรมและศีลธรรม รวมถึงเป็นแบบอย่างในการที่จะช่วยผลักดันงานโครงการต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไป

สุจินดา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts