นราธิวาส-ศิษยานุศิษย์ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิตฉลองอายุวัฒนมงคล พระเทพศีลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา โดยมีชาวไทยพุทธและมุสลิมเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นราธิวาส-ศิษยานุศิษย์ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิตฉลองอายุวัฒนมงคล พระเทพศีลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา โดยมีชาวไทยพุทธและมุสลิมเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

วันนี้(7 ม.ค.66) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิต ฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 85 ปี พรรษา 64 พระเทพศีลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ที่ศิษยานุศิษย์ที่เลื่อมใสศรัทธาได้จัดงานขึ้น ณ วัดประชุมชลธารา

ภายในงานมีพิธีการ ประกอบด้วย พิธีทักษิณานุประทาน โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 40 รูป จากนั้นจึงมีพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ เจ้าคณะหนใต้ กล่าวสัมโมทนียกถา หลังจากนั้นพระเทพศีลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา ได้พบปะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา และประชาชนที่มาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 85 ปี พรรษา 64

พระเทพศีลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา ได้กล่าวขอบคุณผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดี โดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ ที่แสดงออกถึงความมีน้ำใจไมตรีที่ดีไม่มีการแบ่งแยกศาสนา ทั้งนี้งานฉลองอายุวัฒนมงคลไม่ได้จัดมา 2 ปีจากสถานการณ์โควิด-19 และในครั้งนี้จริงๆแล้วก็ยังไม่อยากให้จัดแต่เป็นความตั้งใจของศิษยานุศิษย์ที่ต้องการจัดงานให้โดยมีภาคส่วนต่างๆเข้ามาร่วมเตรียมงาน จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมจัดงาน และมาร่วมงานได้เห็นบรรยากาศของความสามัคคีปรองดองของพี่น้องประชาชนไทยพุทธ มุสลิมถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง

ด้านพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า พระเทพศีลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา เป็นพระนักปฏิบัติ ที่เป็นต้นแบบของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนทั้งไทยพุทธและมุสลิม และมีเมตตาธรรมในการให้ความช่วยเหลือโดยไม่แบ่งแยกศาสนา อีกทั้งยังทำให้วัดประชุมชลธารา เป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรม และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ลดปัญหาการสร้างข่าวบิดเบือนเพื่อสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นกับประชาชนทั้ง2ศาสนา จนส่งผลให้ชุมชนในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีมีความเข้มแข็ง เห็นผลในเชิงประจักษ์ จนสามารถสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมให้เกิดขึ้น และได้รับการเลื่อมใสศรัทธาจากคนในพื้นที่รวมทั้งชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ ซึ่งในครั้งนี้ได้มีพระสงฆ์จากประเทศมาเลเซียมาร่วมประกอบพิธีฉลองอายุวัฒนมงคลของพระเทพศีลวิสุทธิ์ด้วย

ขณะที่บรรยากาศภายในวัดประชุมชลธาราเป็นไปอย่างคึกคัก ได้มีการออกร้านของหน่วยงานราชการ และประชาชนไทยพุทธ และมุสลิมจากชุมชน หมู่บ้านในพื้นที่ โดยมีการทำอาหารคาว หวาน จากครัวไทยและครัวฮาลาลมาแจกจ่ายให้ผู้มาร่วมงานรับประทานด้วย

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส ทีมข่าว ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts