อบอุ่น ประชุมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลสัตหีบ

อบอุ่น ประชุมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลสัตหีบ

วันที่ 7 มกราคม 2566 นายกิตติ อุดม ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลสัตหีบ จัดประชุมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลสัตหีบ ประจำเดือน มกราคม 2566 ณ ที่ทำการ​กลุ่ม​ออมทรัพย์​เพื่อ​การผลิต​ตำบล​สัตหีบ หมู่​ที่​ 6 ตำบล​สัตหีบ​ ​อำเภอ​สัตหีบ​ จังหวัด​ชลบุรี​ เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานของกลุ่มฯ และการเก็บเงินสัจจะประจำเดือน โดยมีนางพิกุล โสภา ปลัดอำเภอสัตหีบ ผู้แทนนายอำเภอสัตหีบ นางพรปวีณ์ จรครบุรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ อดีตพัฒนาการ อ.สัตหีบ ผู้รวมก่อตั้งและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ


นายรัชเดช เพชรเครือ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อ.สัตหีบ ที่มารับหน้าที่ใหม่ ที่ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและเข้า​ร่วมประชุมคณะกรรมการ​กลุ่ม​ออมทรัพย์​ เพื่อ​การผลิต​ตำบล​สัตหีบ​ เพื่อ​หารือแนวทางการขับเคลื่อน​กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลสัตหีบ ในวันนี้ด้วย


โดยกิจกรรมในวันนี้ ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มฯ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2566 ให้กับสมาชิก ได้แก่ ข้าวสาร จำนวน 150 ถุง ที่ได้รับการสนับสนุนจาก นายกิตติ อุดม ประธานกลุ่มออมทรัพย์ฯ น้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค จากนายอัครพล แสงศรี (ผู้ใหญ่บอม) ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.สัตหีบ และปฏิทิน จากนายทวีศักดิ์ นิ่มอนงค์ (สจ.แดง) สมาชิกสภาจังหวัดชลบุรี เขตพื้นที่สัตหีบ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2566 ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย
สำหรับ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นการรวมตัวของประชาชนด้วยความสมัครใจ

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อออมเงินอย่างสม่ำเสมอ และใช้เงินในการลงทุนประกอบอาชีพ และใช้จ่ายทั้งของตนเองและบุคคลอื่น ๆ ภายในกลุ่ม บริหารและจัดการโดยสมาชิก ดำเนินการโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยใช้ชื่อว่า กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และมีการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนี้ขึ้นทั่วประเทศ อีกด้วย

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645

Related posts