เชียงใหม่-เปิดกิจกรรมดนตรีในสวน เชียงใหม่เมืองดนตรี Music in the garden

​เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมดนตรีในสวน เชียงใหม่เมืองดนตรี Music in the garden ส่งเสริม”เชียงใหม่” เป็นเมืองแห่งความสุข

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยนายพิศุทธ์ พิศุทธกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมดนตรีในสวน เชียงใหม่เมืองดนตรี Music in the garden ส่งเสริม”เชียงใหม่” เป็นเมืองแห่งความสุข ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด ในบรรยายกาศที่รื่นรมย์ เหมาะแก่การพักผ่อน ทำกิจกรรม และฟังดนตรีเป็นอย่างยิ่ง โดยมีผู้แทนหน่วยงาน สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ มีพื้นที่สวนสาธารณะต่าง ๆ ที่เป็นพื้นที่สีเขียว และลานอเนกประสงค์ สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ใช้พื้นที่เพื่อพักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการสำหรับพบปะพูดคุยและร่วมแสดงกิจกรรมต่าง ๆ  ของภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มุ่งที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้มีโอกาสพักผ่อน โดยเฉพาะการจัดแสดงดนตรีเทศกาลดนตรี ในสวน เป็นการส่งเสริมเยาวชนและศิลปินนักดนตรีได้แสดงออก ให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้ชมฟรี

ดังนั้นเทศบาลนครเชียงใหม่ เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมดนตรีในสวน ซึ่งสามารถส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เกิดสุนทรีระยะทางอารมณ์ และส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและประชาชน ให้เกิดความสุขผ่อนคลายความทุกข์ จึงได้จัด “โครงการดนตรีในสวน” เชียงใหม่เมืองดนตรี Music in the garden เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้รับอรรถรสทางดนตรี ก่อให้เกิดสุนทรียะทางอารมณ์ ส่งเสริมสังคมและเพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองแห่งความสุข

โดยกำหนดจัดกิจกรรมดนตรีในสวน ทุกๆ วันเสาร์ในช่วงเวลายามเย็น ประมาณ 17.00 น. เป็นต้นไป ณ สวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้แก่ สวนสาธารณะหนองบวกหาด สวนสุขภาพบ้านเด่น สวนสาธารณะล้านนา ร.๙  สวนสาธารณะเจริญประเทศ

โดยจัดกิจกรรมถึงเดือนกันยายน 2566 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักร้อง นักดนตรี หลากหลายแนวเพลง ได้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียน มาสร้างบรรยากาศในทุกๆ สัปดาห์ นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับ น้องๆ นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจและมีความสามารถ มาแสดงความสามารถทางดนตรีได้อย่างเต็มที่ อีกด้วย

 

นภาพร/เชียงใหม่

Related posts