เชียงใหม่-ชาวขวัญเวียงเฮ “ยุติปัญหามลพิษฝุ่น-เสียงดัง-อุบัติเหตุ”เจ้าของธุรกิจรับขุดดินถมดินข้างหมู่บ้าน ยอมเลิกกิจการ

เชียงใหม่-ชาวขวัญเวียงเฮ “ยุติปัญหามลพิษฝุ่น-เสียงดัง-อุบัติเหตุ”เจ้าของธุรกิจรับขุดดินถมดินข้างหมู่บ้าน ยอมเลิกกิจการ

เมื่อวานนี้ (7 มกราคม 2566) เวลา 13.00 น. ที่อาคารสโมสรสระว่ายน้ำหมู่บ้านขวัญเวียง ได้มีการประชุมร่วมพูดคุยกันระหว่างนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านขวัญเวียง โดย พ.ต.ท.ดร.ภัทรวุฒิ อัครภัทร ประธานฯ , ผศ.ดร.อรอนงค์ อาร์คีโรปัญโญ รองประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกหมู่บ้านขวัญเวียง ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหามลพิษจากฝุ่น เสียงดัง การเกิดอุบัติเหตุบนถนนวงแหวนรอบ 3 หน้าหมู่บ้านขวัญเวียง ที่มีสมาชิกอาศัยอยู่มากกว่า 800 หลังคาเรือน

มีจำนวนผู้อยู่อาศัยร่วมกันกว่า 3,000 คน จากธุรกิจรับขุดดิน ถมดิน สะสมดิน ที่มาเปิดกิจการด้านข้างหมู่บ้านขวัญเวียง เกือบ 1 ปี กับเจ้าของธุรกิจรับขุดดิน ถมดิน สะสมดิน และเทศบาลตำบลสันผักหวาน โดยนายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกหมู่บ้านขวัญเวียง และหาทางยุติปัญหาร่วมกัน

จากการประชุม สมาชิกหมู่บ้านขวัญเวียงได้ช่วยกันเล่าถึงปัญหาต่างๆที่ได้รับผลกระทบมากมาย ทั้งมลพิษจากฝุ่น เสียง สุขภาพ จนครบทุกประเด็น โดยเปิดโอกาสให้เจ้าของธุรกิจรับขุดดิน ถมดิน สะสมดินได้ชี้แจงและนำเสนอวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ และนายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวานและคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ร่วมกันชี้แจงว่า ขณะนี้ได้ออกคำสั่งเทศบาลจำนวน 2 ฉบับแล้ว ให้ผู้ประกอบการหยุดประกอบกิจการขุดดิน ถมดิน สะสมดินในทันที เนื่องจากเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน ตามกฎหมายสาธารณสุขและพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ซึ่งบรรยากาศการประชุมพูดคุยกันเป็นไปด้วยดี ต่างรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน

นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน ได้กล่าวยืนยันการใช้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามคำสั่งเทศบาลทั้งสองฉบับให้ผู้ประกอบการยุติการประกอบกิจการในพื้นที่พิพาททันที หากฝ่าฝืนจะแจ้งความดำเนินคดีทันทีตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และสมาชิกหมู่บ้านขวัญเวียงที่มาร่วมการประชุมทั้งหมดได้ยืนยันไม่ให้มีกิจการประเภทนี้ตั้งอยู่ติดกับพื้นที่หมู่บ้านขวัญเวียง

สุดท้ายผู้ประกอบการรับขุดดิน ถมดิน สะสมดิน ได้กล่าวขอโทษสมาชิกหมู่บ้านขวัญเวียงที่ได้สร้างปัญหาความเดือดร้อนต่างๆให้มาตลอด 1 ปีที่ได้ประกอบกิจการบนพื้นที่ดินด้านข้างหมู่บ้านขวัญเวียง โดยขอยอมยุติการประกอบธุรกิจรับขุดดิน ถมดิน สะสมดินที่นี้ และขอเวลาขนย้ายดินและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆออกจากพื้นที่ประกอบกิจการภายใน 15 วัน ไปสถานที่อื่น โดยจะแจ้งให้นิติบุคคลหมู่บ้านขวัญเวียงและเทศบาลทราบกำหนดช่วงระยะเวลาดำเนินการอีกครั้ง

เป็นการยุติปัญหาความเดือดร้อนจากมลพิษฝุ่น เสียงดัง ปัญหาอุบัติเหตุที่กระทบต่อชีวิตตามปกติสุขของสมาชิกหมู่บ้านขวัญเวียงได้สำเร็จเรียบร้อย และขอขอบคุณทุกๆฝ่ายที่ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

Related posts