ลพบุรี ประชาชนร่วมพิธีเททองหล่อ “พระพุทธมณีนพรัตน์ไตรรัตนญาณ” ณ วัดกำแพงประชาราม

ลพบุรี ประชาชนร่วมพิธีเททองหล่อ “พระพุทธมณีนพรัตน์ไตรรัตนญาณ” ณ วัดกำแพงประชาราม

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 วัดกำแพงประชาราม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี มีประชาชนเดินทางร่วมงานตลอดทั้งวัน โดยทั้งนี้มี พระครูภัทรปัญญาวุธ (หลวงพ่อเภก) เจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง และ พระครูสุคนธปราการ (พระอาจารย์แดง) เจ้าอาวาสวัดกำแพงประชาราม เจ้าคณะตำบลคลองเกตุ เขตุ1 ท่านได้เมตตารอให้การต้อนรับคณะสงฆ์ พระสังฆาธิการทุกรูป และประชาชนที่เดินทางมากราบนมัสการร่วมงานตลอดทั้งวัน

นายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอโคกสำโรง ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง ประชาชนชาวอำภอโคกสำโรงเดินทางร่วมงานมากกว่าหนึ่งพันคนเพื่อร่วมพิธีหล่อพระ “พระพุทธมณีนพรัตน์ไตรรัตนญาณ” เป็นพระพุทธรูปปางโปรดพญาชมพูบดี หรือที่รู้จักกันว่าปางทรงเครื่องฯ หล่อด้วยทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 49 นิ้ว สร้างตามแบบและใช้พระนามเดียวกันกับพระพุทธรูปที่เคยนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ศาลาสหทัยสมาคม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

ด้วย​ตามกำหนดงานหล่อพระ เดิมที่จะมีขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 ส่งผลกระทบกับพี่น้อง ประชาชนทัวทุกพื้นที่ ทางวัดกำแพงประชาราม จึงให้ความสำคัญ และร่วมมือกับภาครัฐ มีความจำเป็นต้องเลื่อนงานออกมาถึงวันนี้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และให้เป็นไปตามนโยบายของทางภาครัฐ ขณะนี้สถานการณ์เริ่มมีความผ่อนคลาย จึงได้กำหนดให้มีพิธีขึ้น

ทั้งนี้ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ จากพระเถราจารย์ที่เมตตามาร่วมในพิธีเช่น
1. พระราชภาวนาวชิรคุณ (หลวงปู่จื่อ พนฺธมุตฺโต) วัดเขาตาเงาะอุดมพร อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ประธานสงฆ์
2. พระครูนิวิฐสมณวัตร (หลวงปู่นงค์ ปคุโณ) วัดอุดมคงคาคีรีเขต อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
3.พระครูโสภณธรรมคุณาภรณ์ (หลวงปู่ประเสริฐ สิริคุตฺโต) วัดป่าเวฬุวันอรัญญวาสี
อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
4.พระอธิการศุภรัตน์ ฐิตธมฺมปาโล (หลวงเตี่ย) วัดบุดดา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
5.พระศรีวรคุณ (ท่านเจ้าคุณพระศรีวรคุณ) วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (วัดเขาพระงาม) อ.เมืองจ.ลพบุรี

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้สื่อข่าวสยามฯ ประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน

Related posts