จันทบุรี-โรงเรียนศรียานุสรณ์จันทบุรีจัดงานศรียาวิชาการ “เปิดบ้านกันเกรา เล่าเรื่องนวัตกรรม

จันทบุรี-โรงเรียนศรียานุสรณ์จันทบุรีจัดงานศรียาวิชาการ “เปิดบ้านกันเกรา เล่าเรื่องนวัตกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงผลงานศักยภาพด้านวิชาการ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร จนเกิดนวัตกรรมจากการเรียนรู้เพื่ออนาคต

วันนี้ ( 9 ม.ค.66 ) ที่ โรงเรียนศรียานุสรณ์จังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานศรียาวิชาการ “เปิดบ้านกันเกรา เล่าเรื่องนวัตกรรม ” โดยมีนายสมพงษ์ เปรมปิยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนศรียานุสรณ์ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการ สำหรับการจัดงานแสดงนิทรรศการวิชาการและผลงานของนักเรียนเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านวิชาการ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร จนเกิดนวัตกรรมจากการเรียนรู้ และการทำงานร่วมกัน

เพื่อเผยแพร่ต่อ สาธารณชน และเพื่อให้นักเรียนทำงานร่วมกัน เรียนรู้ในการฝึกปฏิบัติ การแก้ปัญหาในการทํางาน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน ได้มีโอกาสชื่นชมผลงานของนักเรียนที่เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง จากโรงเรียนต่างๆ ได้เข้ามาเยี่ยมชม และ สอบถามเกี่ยวกับการจัดการศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566 ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ นิทรรศการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ การประกวดการแข่งขันทักษะทาง วิชาการต่างๆ มากมาย

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Related posts