เพชรบูรณ์-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

9 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ นางสาวปรารถนา คำสุข ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และประชาชน เข้าร่วมพิธี

นางสาววริศรา นาคสำราญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง กล่าวว่า ตามที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลาประมาณ 21.30 น. สิ้นสุดภัยเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลาประมาณ 23.00 น. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง ได้เข้าระงับเพลิงไหม้เบื้องต้น ทำให้บ้านพักผู้บ้านพักอาศัยและทรัพย์สินของราษฎรได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 ครัวเรือน ผู้อาศัย 5 คน

โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันสำรวจความเสียหายในด้านการดำรงชีพและพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบโดยเร่งด่วน เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือและส่งมอบให้นางสาวปรารถนา คำสุข เป็นจำนวนเงิน 63,500 บาท

นอกจากนั้น ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบชุดยาสามัญประจำบ้าน, เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบเงิน พร้อมถุงยังชีพ และเครื่องใช้ที่จำเป็น, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ครอบครัวละ 3,000 บาท สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบชุดเครื่องนุ่งห่ม และผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย

 

มนสิชา คล้ายแก้ว/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

Related posts