ลำปาง-จิตอาสา มทบ.32 ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมทำแนวกันไฟดอยพระบาท ตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจังหวัดลำปาง

ลำปาง-จิตอาสา มทบ.32 ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมทำแนวกันไฟดอยพระบาท ตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอก บรรจง คะวงศ์ดอน รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจังหวัดลำปาง ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง,จิตอาสา904 ,จิตอาสา พระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32,

จิตอาสา พระราชทานกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 และ ชุดปฏิบัติการเหยี่ยวไฟ กรมป่าไม้เข้าร่วมประชุม และร่วมกันทำแนวกันไฟพื้นที่ป่าดอยพระบาท เพื่อเป็นการชิงเก็บ งดเผา ลดปริมาณเชื้อเพลิง ป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลามขยายออกไปวงกว้าง อีกทั้งยังเป็นการปฎิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันของจังหวัดลำปางอีกทางหนึ่งด้วย ณ อ่างเก็บน้ำวังเฮือ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts