จ.จันทบุรีนำคณะกรรมการลงพื้นที่เตรียมจัดกิจกรรมพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองดาวเรือง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก น้ำรอระบาย และป้องกันภัยแล้ง

จ.จันทบุรีนำคณะกรรมการลงพื้นที่เตรียมจัดกิจกรรมพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองดาวเรือง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก น้ำรอระบาย และป้องกันภัยแล้ง

วันนี้ ( 11 ม.ค.66 ) ที่บริเวณคลองดาวเรือง นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำคณะกรรมการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองดาวเรือง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ภายใต้กิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่สำรวจเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทหาร ตำรวจ นายอำเภอเมืองจันทบุรี

/ นายกเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นายกเทศบาลตำบลพลับพลา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนภาคประชาสังคมร่วมหารือกำหนดเตรียมความพร้อมพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองดาวเรือง เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งคลองดาวเรืองมีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตรกว่า รับน้ำจากเขาสระบาปด้านทิศตะวันออกของเมืองจันท์ ก่อนไหลผ่านชุมชน และพื้นที่การเกษตรสวนผลไม้ของชาวบ้านในตำบลพลับพลา ตำบลคลองนารายณ์ ไปลงคลองภักดีรำไพบริเวณประตูระบายน้ำหมู่บ้านมณีจันท์ไม่เกี่ยวกับแม่น้ำจันทบุรีโดยตรง ซึ่งที่ผ่านมาในช่วงฤดูฝน หากมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่บ้านโป่งแรดและบ้านพลับพลาจะมีผลกระทบเรื่องของน้ำท่วม น้ำรอระบาย เนื่องจากคลองดาวเรืองตื้นเขิน คดเคี้ยว และลำคลองเล็ก ส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี

โดยเฉพาะบริเวณทางเข้าวัดพลับพลาซึ่งเป็นย่านการค้าชุมชนหนาแน่นได้รับผลกระทบเป็นประจำ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองดาวเรือง เฉลิมพระเกียรติ จะเป็นการแก้ปัญหาช่องทางระบายน้ำ ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก น้ำรอระบายแล้ว ยังจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่ตลอดลำคลองอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้กับแหล่งน้ำ มีความรัก ความหวงแหน และมีจิตอาสาในการดูแลรักษาแหล่งน้ำมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงามอย่างยั่งยืน เบื้องต้นจะจัดกิจกรรม ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองดาวเรือง เฉลิมพระเกียรติฯ ในเฟสที่ 1 และ เฟสที่ 2 ก่อน ระยะทางประมาณ 1,000 กว่าเมตร หลังจากนั้นจึงดำเนินการในเฟสที่ 3 ต่อไป

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Related posts