พิจิตร -กีฬาสัมพันธ์ครูทับคล้อ-ตะพานหินครั้งที่10

พิจิตร -กีฬาสัมพันธ์ครูทับคล้อ-ตะพานหินครั้งที่10

ส.ส.ภูดิท อินสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดพิจิตร เขต2 พร้อมด้วยนายจันทร์บูรณ์ เขตการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิจิตรเขต2ได้ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาครูพิจิตรรักกันกีฬาสัมพันธ์วันครูทับคล้อ-ตะพานหิน ครั้งที่10 โดยมีคณะกรรมการจัดการแข่งขันนำโดย นายสมศักดิ์ พ่วงพร นายกสมาคมครูอำเภอทับคล้อกล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์ การจัดงาน1.เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของครูและบุคลากร ให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 2.เพื่อสนับสนุนครูและบุคลากรทั้งสองอำเภอให้สายสำพันธ์ที่ดีต่อกัน 3.เพื่อเสริมสร้างให้มีความรักและความสามัคคีต่อกัน
การแข่งขันในวันนี้มีฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ เปตองและกีฬาพื้นบ้าน โดยแข่งขันกันที่สนามกีฬาของ โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts