กระบี่-ชาวสวนปาล์มกระบี่ เดือด หลัง “ลานเท –โรงสกัด” หยุดรับซื้อปาล์มน้ำมัน

กระบี่-ชาวสวนปาล์มกระบี่ เดือด หลัง “ลานเท –โรงสกัด” หยุดรับซื้อปาล์มน้ำมัน จี้สอบด่วน ผิดปกติ ผลผลิตไม่มาก ทุบราคาปาล์มร่วง 70 สตางค์  ชี้เป็นการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 พร้อมปลุกเกษตร นำผลปาล์มไปขาย รง.ต่าง จว.

วันที่ 11 ม.ค.66 นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่ได้รับผลกระทบจากลานเทและโรงงานสกัดปาล์มน้ำมัน หยุดรับซื้อปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ประมาณ 20 คน เข้ายื่นหนังถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมปอง รัตนะ ผอ.กลุ่มบ้านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รับเรื่องแทนเนื่องจากผู้ว่าติดประชุมด่วน

นายพันศักดิ์ กล่าวว่า ซึ่งจากตามที่ปรากฏในข่าว และมีข้อเท็จจริงว่าลานเทรับซื้อปาล์มน้ำมัน หยุดรับซื้อปาล์มทะลาย เนื่องมาจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม จำกัดปริมาณการรับซื้อ หรือไม่รับซื้อปาล์มทะลายทั้งในเขตจังหวัดกระบี่ และจังหวัดใกล้เคียงปัจจุบันปาล์มน้ำมันมีปริมาณผลผลิตไม่มาก แต่ทำไมจึงมีผลผลิตตกค้าง ไม่สามารถสกัดได้ทันต่อจำนวนผลผลิต

เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนและสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันทั้งระบบในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์มายังผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร) ตามพรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 2542 ตรวจสอบ สอบสวนพฤติการณ์ลานเทรับซื้อปาล์ม และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มว่า มีพฤติการณ์ปั่นป่วนราคา จงใจทำให้ราคาผลปาล์มต่ำเกินจริงโดยไม่มีเหตุอันควร ตามมาตรา 29 หรือไม่พร้อมขอให้ตรวจสอบ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มว่ามีพฤติการณ์ หยุดการให้บริการตามปกติ หรือปฏิเสธการให้บริการ หรือประวิงการให้บริการ โดยไม่มีเหตุอันควรตามมาตรา 31 หรือไม่ประการใด จึงเรียนมาเพื่อให้ ผวจ.ใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 2542 เพื่อประโยชน์ต่อความเป็นธรรมด้านราคาแก่เกษตรกร ต่อไป

ต่อมานายเกียรติศักดิ์ นารีเลิศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ได้รับมอบหมายจาก ผวจ.กระบี่ ให้เชิญตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วมประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกันโดยมีเกษตรจังหวัดกระบี่ พาณิชย์จังหวัดกระบี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยในที่ประชุม ได้มีการนำปัญหา ลานเทและรง.ปาล์ม หยุดรับซื้อ โดยให้เหตุผลว่าเป็นผลมาจากการหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งมีผลปาล์มสะสมและเมื่อโรงงานเปิดเกษตรกรก็ได้มีการตัดผลปาล์มขายในเวลาพร้อมๆกัน

ทางด้านนายวิษณุ สุรัสวดี ประธานชมรมผู้ประกอบการลานเทปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่และเป็นเกษตรกรชาวสวนปาล์ม กล่าวว่า สำหรับลานเท ไม่ได้ตั้งใจหยุดซื้อปาล์มน้ำมันแต่ในเมื่อโรงงานไม่รับซื้อทางลานเทก็ต้องหยุดตามไปด้วย ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาโรงงานหยุดรับซื้อผลปาล์มในตอนนี้ ก็คือขอให้จังหวัดอนุญาตให้มีการนำผลปาล์มที่มีอยู่นำออกไปขายโรงงานสกัดต่างจังหวัดที่พร้อมจะรับซื้อซึ่งทราบว่ายังมีอีกหลายโรงงาน และเชื่อว่า ไม่เกิน 3 วันปัญหาปาล์มล้น โรงงานหยุดรับซื้อก็จะหมดไปทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเบื้องต้นต่างจังหวัดได้รับหลักการให้เกษตรกรลานเทปาล์มสามารถขนปาล์มออกไปขายโรงงานต่างจังหวัดได้ซึ่งจะมีการพูดคุยในรายละเอียดต่อไป

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

Related posts