ปทุมธานี ผู้ว่าฯปทุมธานี ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2566

ปทุมธานี ผู้ว่าฯปทุมธานี ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.66 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมบัวหลวงปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมมีการติดตามเรื่องสืบเนื่องในการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่คลองหมายเลขสามให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางสายน้ำ การดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวคลองหมายเลขสาม (คลองน้ำอ้อม คลองบางหลวงเชียงราก และคลองบ้านพร้าว ) จังหวัดปทุมธานี ตามมติที่ประชุม กรอ.จ.ปท. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และติดตามเรื่องการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพบนถนนรังสิต-นครนายก ถนนเลียบคลองเปรมประชากร และถนนพหลโยธิน รองรับระบบขนส่งสาธารณะในการเชื่อมต่อการเดินทางสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบนโยบายให้มีการรับฟังความคิดเห็นการดำเนินโครงการจากภาคการศึกษาในพื้นที่ด้วย

เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี เป็นต้นและมีการรายงานที่ประชุมทราบในเรื่อง 1.สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี 2.ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดปทุมธานี และ 3.มาตรการลดค่าครองชีพของประชาชน ส่วนภาคเอกชน โดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี มีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบสภาพสะพานข้ามคลองสิบสี่ ถนนรังสิต – นครนายก อำเภอธัญบุรี ที่มีรอยการเคลื่อนตัว มีการแยกตัวผิดปกติ การตัดกิ่งก้านต้นไม้ใหญ่ซึ่งทำลายภูมิทัศน์ที่สวยงามริมเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี และการแก้ไขปัญหาจราจรบนถนนรังสิต-นครนายกที่มีการขุดฝังท่อประปา ทำให้การจราจรติดขัดอย่างมาก โดยขอให้เร่งคืนพื้นผิวการจราจรอย่างเร่งด่วน

ภาพ/ช่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts