วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 เผยแพร่ผลงานนักเรียน นักศึกษาสู่สายตาสาธารณชน

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 เผยแพร่ผลงานนักเรียน นักศึกษาสู่สายตาสาธารณชน

(12 ม.ค.66) ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ดร.วานิช สมชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการประจำปีการศึกษา 2565 (Open house 2022) ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานคับคั่ง
นางนันทวัน เที่ยงธรรม รองผู้อำนวยการวิทยาลัย กล่าวถึงการจัดงานเปิดบ้านวิชาการนี้ว่า ปัจจุบันสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาและการพัฒนาประเทศ ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงต้องให้ความสำคัญต่อการเพิ่มผู้เรียนในสายอาชีพ จึงกำหนดจัดงานเปิดบ้านวิชาการประจำปีการศึกษา 2565 (Open house 2022) ในระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ และพื้นที่ภายในบริเวณวิทยาลัยฯ

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทราบถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาชาติด้วยการอาชีวศึกษา และจัดแสดงผลงานทางวิชาการ และความเป็นเลิศในทักษะวิชาชีพด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัย
ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการและเทคโนโลยี ตลอดจนนวัตกรรมของสาขาวิชาที่หลากหลาย, รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปวช. และ ปวส. (โควต้าพิเศษ), แนะแนวการศึกษาต่อ, สัมมนาวิชาการ, เรียนฟรี 108 อาชีพ, การแสดงบนเวที การจัดจำหน่ายสินค้าผลผลิตของนักเรียน และกิจกรรม To be Number One Idol 2022 เป็นต้น


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

Related posts