ปทุมธานี หน่วยงานเกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสื่อออนไลน์เสนอข่าวพบคราบสีฟ้าในใบต้นหอมที่ตลาดสี่มุมเมือง

ปทุมธานี หน่วยงานเกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสื่อออนไลน์เสนอข่าวพบคราบสีฟ้าในใบต้นหอมที่ตลาดสี่มุมเมือง

จากกรณีมีการนำเสนอข่าวเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 ที่ผ่านมาว่าพบคราบสีฟ้าในใบต้นหอม ซึ่งขายอยู่ในตลาดสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานี นั้น วันนี้ (10 มกราคม 2566) นางธนินท์พรรณ ภววัฒนานุสรณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยศูนย์การวิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า สีที่พบคาดว่าเป็นสารเคมีป้องกันเชื้อรา


ซึ่งนิยมใช้กันเป็นอย่างมากเพราะเชื่อว่าจะช่วยลดการเน่าเสียของใบต้นหอม อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี (ศวพ.) ได้เก็บตัวอย่างต้นหอมจากแผงค้าดังกล่าว ซึ่งสินค้าเกษตรมาจากหลากหลายจังหวัด ไปตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีตกค้าง โดยจะทราบผลภายใน 7 วัน ในการนี้ ศวพ.ได้แนะนำเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในแปลงผักว่าควรเว้นระยะเวลาการเก็บเกี่ยวหลังจากการใช้สารเคมีตามคำแนะนำที่ระบุในฉลากข้างบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยมาตรฐานสินค้าเกษตรมี 2 ระดับ
คือ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และเกษตรอินทรีย์ (Organic)

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts