กาฬสินธุ์-สุดประทับใจ “ผู้ว่าเมืองน้ำดำ” ร้องเพลงหมอลำ สร้างแรงบันดาลใจ ให้เยาวชนในกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE

กาฬสินธุ์-สุดประทับใจ “ผู้ว่าเมืองน้ำดำ” ร้องเพลงหมอลำ สร้างแรงบันดาลใจ ให้เยาวชนในกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันนี้ (12 ม.ค.65) เวลา 09.00 น. รายงานแจ้งว่า นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย และให้กำลังใจ น้องๆ ลูกๆ นักเรียนที่มารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่จะเสด็จมาทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ในเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

การเข้าพบนักเรียนนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จับไมค์ร่วมร้องเพลง (หมอลำ) ที่เรียกเสียงฮือฮา เพราะผู้ว่าสามารถร้องได้เหมือนศิลปิน ที่ได้อธิบายให้เยาวชนมีฝัน เหมือนตนที่เป็นลูกชาวนาแต่ด้วยความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนก็สามารถที่จะมาเป็นผู้ว่าหรือมารับราชการเป็นข้าราชการที่ดีได้ โดยเน้นย้ำให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดด้วย

จากนั้นได้ชมการแสดงความสามารถของน้องๆ ลูกๆ นักเรียน กลุ่มชมรมดนตรีสากล โรงเรียนบัวขาว อ.กุฉินารายณ์ พร้อมพูดสร้างแรงบัลดาลใจขอให้น้องนักเรียนทุกคน แสดงความสามารถออกมาให้ท่านเห็นอย่างเต็มที่ และร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง ภายใต้แนวคิด “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง หลีกเลี่ยงและห่างไกลจากยาเสพติด

Related posts