นครนายก – เทศบาลเมืองนครนายก จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

นครนายก – เทศบาลเมืองนครนายก จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อเวลา 08.00 น.ของวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนายศุภกฤษณ์ จัยสรสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานราช ผู้นำชุมชน ประชาชน และเด็กนักเรียน เข้าร่วมในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มอบสารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในคำขวัญว่า รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี เป็นต้น

ด้วยเทศบาลเมืองนครนายก ได้เล่งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อเด็กและเยาวชนของชาติ จึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 กิจกรรมได้แก่การแสดงบนเวที การเล่นเกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัล การรับของขวัญ การเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มให้แก่เด็กเยาวชนทุกคนที่มาร่วมงาน ในการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนในจังหวัดนครนายกเป็นอย่างดี

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts