ปทุมธานี “นายกอู๋” นายก ทม.บางกะดี เปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ” รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี “

ปทุมธานี “นายกอู๋” นายก ทม.บางกะดี เปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ” รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี “

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานจากเดอะไนน์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองจังปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล “นายกอู๋”นายกเทศมนตรีเมืองบางกระดีให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆในพื้นที่ โดยมีท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี ประธานสภาเทศบาลบางกะดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกะดี ปลัดเทศบาลตำบลบางกะดี หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู อาจารย์ ผู้มีเกียรติ และเด็ก เยาวชนให้การต้อนรับ ก่อนเริ่มงานผู้ปกครองได้นำบุตรหลานเข้ามาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 กันตั้งแต่เช้าโดยทางเทศบาลตำบลบางกะดีได้เปิดให้เด็กและเยาวชนลงทะเบียนณจุดลงทะเบียนเริ่มเวลา 08.00 น.เป็นต้นไปโดยมีเด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมภายในงานมีการประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดระบายสีภาพวาด


การแข่งขันต่อจิ๊กซอว์ กิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียน การมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือค่าครองชีพแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ด้อยโอกาสกิจการตอบปัญหารับรางวัลการแข่งขันเกมต่างๆนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีของเทศบาลตำบลบางกะดีเพื่อให้เด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมได้รับประทานกันอย่างอิ่มอร่อย ด้านนายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล หรือ”นายกอู๋” นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดีกล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าวันเด็กแห่งชาติถือเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งของคนไทยที่มีความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต ที่เราทุกคนต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กไทยของเรามีกิจกรรมที่ให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถที่มีอยู่โดยจะทำให้เยาวชนกล้าที่จะแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงามและนำความสามารถที่มีไปพัฒนาประเทศในอนาคต ภารกิจที่สำคัญขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็

ก็คือการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชนได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้เป็นอย่างดีและมีความสุข ทางเทศบาลตำบลบางกะดีร่วมกับทุกภาคส่วนที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามควรปฏิบัติตลอดไปในการจัดงานวันเด็กในปีนี้รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบของขวัญไว้ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ถือได้ว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กๆและเยาวชนขอขอบคุณทุกส่วนงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและโรงเรียนชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลบางกะดี ที่ได้มีส่วนร่วมในการกิจกรรมในวันนี้ผมขอให้การจัดงานในวันนี้จงลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการสุดท้ายนี้ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพบูชาบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์จงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านมีความสุขกาย นอกจากนี้นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกระดี ท่านยังได้จับฉลากรายชื่อมอบแท็บเล็ตจำนวน 10 เครื่องให้กับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานอีกด้วย

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts