บ่อเต่ากองทัพเรือจัดกิจกรรมวันเด็ก ร่วมปล่อยเต่าลงสู่ท้องทะเล

บ่อเต่ากองทัพเรือจัดกิจกรรมวันเด็ก ร่วมปล่อยเต่าลงสู่ท้องทะเล

14 ม.ค.66 ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  ผู้ปกครองได้นำบุตรหลานเดินทางมาจากทุกภูมิภาคของประเทศ มาเที่ยวในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีเยาวชนและเด็ก ๆหลั่งไหลเดินทางเข้ามาเที่ยวชมกันอย่างไม่ขาดสาย


โดย หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้ตระหนักเล็งเห็นความสำคัญของเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อพัฒนาเด็ก และเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ


ซึ่งบรรยากาศภายในงาน มีกิจกรรมบนเวที การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดแสดงนิทรรศการ  การปล่อยเต่าลงสู่ท้องทะเล และจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่ให้เด็ก ๆ ได้ร่วมสนุกอีกมากมาย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกครื้นสนุกสนานอย่างมาก

Related posts