พิษณุโลก นายก อบจ.พิษณุโลก ร่วมวิ่งเพื่อน้องฉลอง 100 ปี โรงเรียนบ้านกร่าง

พิษณุโลก นายก อบจ.พิษณุโลก ร่วมวิ่งเพื่อน้องฉลอง 100 ปี โรงเรียนบ้านกร่าง

วันที่ 15 มกราคม 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร จีนด้วงเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายจรวย ดีแล้ว และร้อยเอกสมจิตร ฉ่ำมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อน้องฉลอง 100 ปี โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) ณ โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมวิ่งเพื่อน้องฉลอง 100 ปี โรงเรียนบ้านกร่าง จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการก่อตั้งโรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) มีอายุครบ 100 ปี และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า-ปัจจุบัน คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรภายนอกอีกด้วย

ประเภทการวิ่งประกอบด้วย วิ่งมินิมาราธอน Super Mini Marathon 12.5 กิโลเมตร ประเภทชาย และประเภท หญิง และเดิน-วิ่งเพื่อสุภาพ FUN RUN ระยะทาง 5 กิโลเมตร ประเภทชาย – หญิง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

สำหรับรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้เป็นทุนในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และพัฒนาโรงเรียนบ้านกร่าง พระขาวชัยสิทธิ์ ต่อไป

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Related posts