เมืองสัตหีบ จัดงานวันเด็กแห่งชาติเยาวชนกว่าพันคนเข้าร่วมกิจกรรม

เมืองสัตหีบ จัดงานวันเด็กแห่งชาติเยาวชนกว่าพันคนเข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 14 ม.ค.66 นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยภายในงานได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมการละเล่นต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งของขวัญของรางวัล อาหาร เครื่องดื่ม ไว้ให้กับเด็ก ๆ ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรม ณ ลานเอนกประสงค์ ชายทะเลอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้กว่า 1,000 คน


นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ กล่าวว่า การจัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ เทศบาลเมืองสัตหีบได้ให้ความสำคัญ และจัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้วันเด็กแห่งชาติเป็นวันเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ให้แก่เด็กในด้านนันทนาการ การเรียนรู้ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมประสบการด้านวิชาการให้แก่เด็กๆ


โดยมีผู้ปกครองเป็นส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อให้สังคมได้เห็นถึงความสำคัญของงานวันเด็กแห่งชาติ รวมทั้งเยาวชนของชาติ มีความสำคัญต่อการพัฒนาบ้านเมืองในอนาคต ซึ่งการมอบสิ่งดีๆ ให้แก่เด็กในวันเด็กแห่งชาตินี้ เพื่อที่จะให้เด็กได้แสดงออก และทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกัน

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645

Related posts