👉บลูเทค ซิตี้ สนับสนุนโครงการ Food For Life ตรวจสุขภาพประจำปี ในพื้นที่ ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

👉บลูเทค ซิตี้ สนับสนุนโครงการ Food For Life ตรวจสุขภาพประจำปี ในพื้นที่ ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

📍วันนี้(6 ม.ค.66) ทีมงาน csr นิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทคซิตี้ ลงพื้นที่ รพ.สต.ตำบลเขาดิน สนับสนุน ข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม ให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ภายใต้โครงการ Food For Life เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ เกิดการดูแลสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ขัดต่อสุขภาพ ทำให้เกิดความตื่นตัวตระหนักในการดูแลสุขภาพ และให้มีโอกาสค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ 💉🌡🩸

Related posts