สุโขทัย-นายกเทศบาลร่วมกับชุมชนเด่นพิชัยพัฒนาพื้นที่เป็นตลาดชุมชนสร้างความมั่นคงโดยเฉพาะผู้พิการ

สุโขทัย-นายกเทศบาลร่วมกับชุมชนเด่นพิชัยพัฒนาพื้นที่เป็นตลาดชุมชนสร้างความมั่นคงโดยเฉพาะผู้พิการ

เมื่อเวลา09.00น.วันทึ่18ม.ค. นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสวรรคโลก ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่บริเวณชุมชนเด่นพิชัย เพื่อพบกับชาวชุมชนเด่นพิชัยเพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็น ในการเตรียมพัฒนาพื้นชุมชนที่เป็นตลาดชุมชน สร้างความมั่นคง สร้างรายได้ ให้ชาวชุมชนเด่นพิชัย นายสมชาติ กล่าวว่าสำหรับโครงการดังกล่าวทางเทศบาลเมืองสวรรคโลก

ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชาวชุมชนและผู้พิการ ที่ต้องการมีรายได้ ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้เห็นว่าชุมชนเด่นพิชัย เป็นชุมชนที่มีพื้นที่ริมถนนเรียบทางรถไฟซึ่งเป็นพื้นที่กว้างและติดต่อไปยังตำบลอื่น ทำให้เหมาะแก่การพัฒนาเป็นตลาดชุมชนเพื่อพัฒนารายได้ให้ชาวชุมชน โดยเฉพาะผู้พิการที่ต้องการสร้างรายได้ในการนำสินค้ามาจำหน่ายบริเวณตลาดชุมชน ที่จัดตั้งขึ้นโดยได้มีการเลือกตัวแทนจากชาวชุมชนเด่นพิชัย 13 ท่าน ให้เป็นคณะกรรมการในการดำการจัดตั้งตลาดชุมชนในครั้งนี้

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 0812844862

Related posts