นราธิวาส-มัสยิด”ราวฏอตุลยันนะห์”บ้านบาเละ เตรียมจัดงานการกุศลเพื่อหางบก่อสร้างและต่อเติมมัสยิดที่ยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ 26 ก.พ.66 นี้

นราธิวาส-มัสยิด”ราวฏอตุลยันนะห์”บ้านบาเละ เตรียมจัดงานการกุศลเพื่อหางบก่อสร้างและต่อเติมมัสยิดที่ยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ 26 ก.พ.66 นี้

นายอับดุลมาเละ อูมา อิหม่ามมัสยิดบ้านบาเละ เปิดเผยว่าด้วยทางมัสยิด”เราฎอตุลยันนะห์”มัสยิดบ้านบาเล๊ะ ม.10 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส นำโดยนายอับดุลมาเล๊ะ อูมา อีหม่าม ประจำมัสยิด นายรูดิง สามามะ บีหลั่น คณะกรรมการมัสยิด ผู้นำศาสนา ผู้นำทัองถิ่น รวมถึงประชาชน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนเพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อรองรับการเพิ่มจำนวนพี่น้องมุสลิมที่มาละหมาดวันศุกร์จากเดิมที่ต้องใช้พื้นที่บันไดมัสยิดในการใช้ละหมาด

เนื่องจากมัสยิดแห่งนี้ตั้งอยู่ศูนย์กลางสถานศึกษา สถานที่ราชการ จึงมีพี่น้องมุสลิมหลากหลายอาชีพมาแฏิบัติศาสนกิจเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างขยายเพิ่มเติม แต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยสามารถโอนเงินเข้าเลขที่บัญชี 090-1-14193-3 ชื่อบัญชี มัสยิดเราฎอตุลยันนะห์ ธนาคารอิสลาม สาขารือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โทร 092-914-2561


นายอับดุลมาเละ ยังเผยว่านอกจากนั้นในนามอิหม่าม คอเต็บ บีหลั่น และคณะกรรมการมัสยิดราวฏอตุลยันนะห์บ้านบาเละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส จะมีการจัดงานการกุศลขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 26 กุสภาพันธ์ 2566 ตรงกับวันที่ 5 ซะอ์บาน ฮ.ศ.1444 เวลา 08.00 น.-20.00 น.จึงมีความยินดีเรียนเขิญท่านร่วมรับประทานอาหารและร่วมบริจาคเนื่องในงานการกุศลเพื่อสร้างและต่อเติมมัสยิดที่ยังไม่แล้วเสร็จ ด้วยจิตศรัทธาและความร่วมมือจากท่านในครั้งนี้เราขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้และขออัลเลาะห์ตอบแทนความดีงามแด่ทุกทุกท่าน

ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​ จ.นราธิวาส

Related posts