สระบุรี/มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดสระบุรี นำเงินและสิ่งของพระราชทานมอบช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

สระบุรี/มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดสระบุรี นำเงินและสิ่งของพระราชทานมอบช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำเงินและสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้กับผู้ประสบเหต อัคคีภัย ที่บ้านเลขที่ 39/3 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ของนายปองพล พันธุ์กล้วยไม้ และบ้านเลขที่ 187/12 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ของนายบุญรอด หงษชัง

เหตุเกิดเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ตัวบ้านได้รับความเสียหาย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และที่บ้านเลขที่ 255/6 ถนนเทศบาล4 ซอย 29 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ของนายยุทธนา คำปัญญา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 บ้านได้รับความเสียหาย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีได้นำเงินช่วยเหลือ สิ่งของเครื่องใช้อุปโภคและบริโภคนำไปมอบให้ด้วย


และจังหวัดสระบุรีได้พิจารณาใช้เงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มีอยู่ทางจังหวัดให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เป็นเงินสดค่าวัสดุซ่อมแซมก่อสร้างที่อยู่อาศัย และเป็นสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้นโดยจัดซื้อเครื่องครัว เครื่องนอน ตามความเหมาะสมและทางจังหวัดสระบุรีจะได้เข้ามาช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยต่อไป


ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใยพสกนิกร ที่ได้รับความเดือนร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำเงินช่วยเหลือ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีอยู่ทางจังหวัด ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้ ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ครอบครัวผู้ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้

/ดำรงค์ ชื่นจินดา /รายงาน

Related posts