สระบุรี/หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ วางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนหนองแซงวิทยา ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

สระบุรี/หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ วางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนหนองแซงวิทยา ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

วันนี้(20 ม.ค.2566)พล.อ.อ.เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนหนองแซงวิทยา ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี มีพระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายกมล เฟื่องฟุ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแซงวิทยา นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนหนองแซงวิทยาเข้าร่วมพิธี


โดยแผ่นศิลาฤกษ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี และคณะผู้บริหารโรงเรียนหนองแซงวิทยา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายแผ่นศิลาฤกษ์ เพื่อทรงเจิมและทรงพระสุหร่าย ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 สำหรับเชิญมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ แก่โรงเรียนหนองแซงวิทยา อย่างหาที่สุดมิได้

โรงเรียนหนองแซงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นโดยความริเริ่มของ พระครูสิริธรรมสาร(หลวงปู่บาง จันทสโร อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองพลับ ภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ ที่พระศีลวุฒาจารย์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด สระบุรี) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2504 ปัจจุบันมีอายุครบ 61 ปี เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีนักเรียน จำนวน 520 คน ครูและบุคลากร จำนวน 33 คน

เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำอำเภอหนองแซง เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนส่งเสริมการพัฒนานักเรียนในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และอาชีพ นักเรียนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมของโรงเรียนเป็นจำนวนมาก โรงเรียนมีการปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ให้เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของนักเรียน ในปีงบประมาณ 2565 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318ล/55-ก วงเงิน 22,576,000 บาท จาก สพฐ. ขณะนี้มีความก้าวหน้าในการก่อสร้างไปแล้วกว่า 40 เปอร์เซ็นต์

/ดำรงค์ ชื่นจินดา /รายงาน

Related posts