“สมุทรปราการ” จัดงานวันคนพิการสากล จ.สมุทรปราการ สุดยิ่งใหญ่

“สมุทรปราการ” จัดงานวันคนพิการสากล จ.สมุทรปราการ สุดยิ่งใหญ่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ “พม.สมุทรปราการ” นำโดย นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ “นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย” นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และ ดร.สิงห์คำ มณีจันสุข นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565 “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม”

โดยมี นายสุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ /นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ / นางสาวสราญัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ / นายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ / นายมงคล ปรีสุขเกษม ที่ปรึกษาอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กระทรวง พม.เเข้าร่วมงานซึ่งภายในงานประกอบด้วย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยจังหวัดนำร่อง “การจัดสวัสดิการให้กับกลุ่มเปราะบางระดับท้องถิ่น” พิธีมอบประกาศเกียรติบัตรกับคนพิการต้นแบบ / ผู้สนับสนุนกิจกรรมวันคนพิการสากลฯ / มอบป้ายสัญลักษณ์สถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการ / พิธีมอบรถวิลแชร์ กายอุปกรณ์ รถสามล้อโยก และไม้เท้าแก่คนพิการ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการเข้าร่วมงาน จำนวน 3,200 คน
การจัดงานฯในวันนี้สร้างความปลาบปลื้มปิติยินดี อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการร่วมแรงร่วมใจกันทั้งส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน ที่พร้อมจะยกระดับ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป

Related posts