พิษณุโลก-อบจ.พิษณุโลก ช่วยปรับเกรดสนามกรีฑาเตรียมจัดแข่งขันกีฬาเครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 4

พิษณุโลก-อบจ.พิษณุโลก ช่วยปรับเกรดสนามกรีฑาเตรียมจัดแข่งขันกีฬาเครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 4

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นานกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายพงษ์มนู ทองหนัก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่พร้อมรถเกรดเดอร์เข้าดำเนินการปรับเกรดสนามกรีฑาภายในโรงเรียนบ้านดินทอง สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตำบลดินทองอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ภายหลังได้รับการร้องขอจาก นางสมถวิล คำหมู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินทอง

ทั้งนี้เพื่อเตรียมสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 4 ในวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ สนามกรีฑาโรงเรียนบ้านดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีโรงเรียน 12 โรงเรียน ในตำบลพันชาลี ตำบลท่าหมื่นราม และตำบลดินทอง เข้าร่วมแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม ส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา ปลูกฝังความรัก สามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำในนักกีฬาฯ


ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Related posts