ฉะเชิงเทรา-สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการเรือประมงสีขาว

ฉะเชิงเทรา-สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการเรือประมงสีขาว

วันที่ 23 มกราคม 2566 ที่ อาคารอเนกประสงค์บ้านแสมขาว ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเรือประมงสีขาว พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ปาตังคะโร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี


โดยโครงการเรือประมงสีขาว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของเรือ และแรงงานประมงในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นกลุ่มเรือประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 20 แห่ง

Related posts