ประชาชาติ อุ้ม เกษตรกรชาวสวนยางชดเชยช่วงหยุดกรีด 15,000 บาทต่อเดือน เบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 3,000 บาท เรียนฟรี ไม่มีหนี้ กยศ.

ประชาชาติ อุ้ม เกษตรกรชาวสวนยางชดเชยช่วงหยุดกรีด 15,000 บาทต่อเดือน เบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 3,000 บาท เรียนฟรี ไม่มีหนี้ กยศ.


พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง สส.บัญชีรายชื่อ/เลขาธิการพรรคประชาชาติ เปิดเผยว่า นโยบายของพรรคคือการสร้างคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่อยู่ในวัยของการศึกษา เพราะที่ผ่านมา ไม่เคยมี พรรคการเมือง หรือ รัฐบาลชุดไหนที่ให้ความสนใจการการดูแลคนกลุ่มนี้
ซึ่งพรรคประชาชาติมีนโยบายในการทำให้ชาวสวนยางต้องมีรายได้เดือนละ 30,000 บาทเป็นต้นไป และจะมีการชดเชยในช่วงของการหยุดกรีดยางเช่น ยางผลัดใบ และ หน้าฝน โดยจะมีการจ่ายชดเชยให้เกษตรกรเดือนละ 15,000 บาท เพื่อช่วยเหลือ เกษตกรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงที่ไม่ได้ทำงาน ซึ่งที่ผ่านมา ชาวสวนยางต้องกูหนี้ยืมสินมาใช้จ่ายในครอบครัว นอกจากนี้ “ประชาชาติ” ยังมีนโยบาย ในการผลักดันให้ เกษตกรทุกคนต้องมีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ ในการทำกินคนละ 15 – 25 ไร่ เพื่อสร้างความมั่นคนในชีวิต ซึ่งปัญหาเรื่องการถือครองที่ดิน เพราะทั้งไม่มีที่ทำกิน และทำกินโดยไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ในส่วนของนโยบายการศึกษา “ประชาชาติ” จะทำการ ผลักดัน ให้คนไทยต้องได้รับการเรียนฟรี ตั้งแต่ต้นจนจบการศึกษา ปริญญาตรี และทำการล้างหนี้ กยศ. ซึ่งเป็น นโยบายที่ “ประชาชาติ” ผลักดันมาตั้งแต่ต้น และในส่วนของผู้สูงอายุ ทุกคนต้องมีบำนาญคนละ 3,000 บาท ซึ่งถือเป็น สวัสดิการ ที่ประชาชน ทุกคนต้องได้ โดยที่ไม่เลือกว่าจะยากดีมีจน
สำหรับพรรคประชาชาติ ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาในปี 2562 มี สส.ที่เป็น สส.เขต ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 6 คน และได้ สส.ระบบบัญชีรายชื่อ 1 คน รวมเป็น 7 คน สำหรับในการเลือกตั้งครั้งนี้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง กล่าวว่า จะ พรรคจะได้จำนวน สส.เขต เพิ่มขึ้นอย่างต่ำ 9 คน

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts