เพชรบูรณ์-ยกระดับคุณภาพมะขามหวาน ตอบสนองความต้องของผู้บริโภค

หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ กลุ่มคลัสเตอร์มะขามจังหวัดเพชรบูรณ์ และกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่มะขามหวานอำเภอหล่มเก่าจัดประชุม


ขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมะขามหวานอำเภอหล่มเก่า โดยมี นายเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ กลุ่มคลัสเตอร์มะขามจังหวัดเพชรบูรณ์ และกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่มะขามหวานอำเภอหล่มเก่า เข้าร่วม

เพื่อส่งเสริมการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพการบริหารจัดการการผลิตมะขามหวานให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน การบริหารจัดการสวนและการป้องกันกำจัดศัตรูพืชในสวนมะขามหวาน การบริหารจัดการสวน ผลผลิต และแนวทางบริหารกิจการมะขามหวานเพชรบูรณ์ สอคคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ


ด้าน นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ตนเองได้เน้นย้ำให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องติดตามดูแลในเรื่องของคุณภาพมะขามหวานที่่่่จะจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว และขอความกรุณาไปถึงผู้ประกอบการที่จะนำมะขาม มาขาย ขอให้มีการคัดเลือกกันหน่อย เพราะคนที่เป็นลูกค้าเรานั้น นอกจากคนเพชรบูรณ์ ซื้อเอาไปฝากคนอื่นแล้ว นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมา เขาซื้อไป ถ้าเขาไปแกะเปิดแล้ว มันไม่ดี ภาพพจน์ของจังหวัดมันก็จะเสียหายไปด้วย และจะกระทบในปีต่อๆไป เหมือนเราทุบหม้อข้าวตัวเอง

ดังนั้นขอให้คัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ และ ให้ซื้อขายกันอย่างซื่อสัตย์ ตรงไป ตรงมา สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค โดยส่วนตัวตนเชื่อมั่นว่าชาวสวนมีความรับผิดชอบ และทุกปีที่ผ่านมา มีเปอร์เซ็นต์น้อยมาก ที่จะเอาของเสียมาขาย เพราะว่าเดี๋ยวนี้สามารถ แกะดูหน้าร้านได้เลย ว่าดีหรือไม่ดี สามารถบีบเปลือกดู ว่ามันเป็นราหรือเปล่า แม้ในปีนี้จะมีฝนตกผิดฤดูกาลอาจจะทำให้มะขามเป็นรา ก็ฝากผู้ประกอบการว่าอย่าเอามาขาย ขอให้คัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อที่จังหวัดเราจะได้ค้าขายอย่างยั่งยืนต่อไป

มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts