ชลบุรี-กาชาดจังหวัดชลบุรี มอบบ้านตามโครงการสนับสนุนสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ยากไร้ ประจำปี 2565

ชลบุรี-กาชาดจังหวัดชลบุรี มอบบ้านตามโครงการสนับสนุนสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ยากไร้ ประจำปี 2565

วันที่ 25 ม.ค.66 ที่บ้านเลขที่ 193 หมู่ที่ 3 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นางสุพิณญา นิรามัยวงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ในการมอบบ้านกาชาด ตามโครงการกาชาดชลบุรี สนับสนุนสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ยากไร้ ประจำปี 2565 โดยมีนางนิภาพร แพรภิรมย์รัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี, นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง, นางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง, นายจรัญ ประกอบธรรม นายกเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง เข้าร่วมในพิธี


นางกัลยรักษ์ สิริสวัสดินุกูล นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง กล่าวรายงานว่า การมอบบ้านกาชาด ตามโครงการกาชาดชลบุรี สนับสนุนสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ยากไร้ ประจำปี 2565 รายนายสำฤทธิ์ โตคีรี อายุ 80 ปี ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นผู้สูงอายุ มีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุ เดือนละ 800 บาท ปัจจุบันพักอาศัยอยู่ผู้เดียว ภรรยาเสียชีวิต มีบุตรทั้งหมด 4 คน ซึ่งปลูกสร้างบ้านอยู่ในพื้นที่ใกล้กัน เพื่อคอยดูแลผู้เป็นพ่อ นายสำฤทธิ์ไม่มีโรคประจำตัว แต่มีอาการเดินติดขัด ที่อยู่อาศัยเดิมของนายสำฤทธิ์ มีสภาพทรุดโทรม ไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะซ่อมแซมได้ด้วยตัวเอง

เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง พร้อมกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง จึงได้เสนอชื่อนายสำฤทธิ์ เพื่อขอรับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ จากเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ในการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ งบประมาณ 144,000 บาท และได้รับการช่วยเหลือจาก เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ในการดำเนินการก่อสร้างบ้านจนเสร็จเรียบร้อย พร้อมนำสิ่งของต่างๆ มามอบให้อีกด้วย สร้างความซาบซึ้งและดีใจต่อนายสำฤทธิ์ฯ ที่ได้รับมอบในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

Related posts