พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 จัดการฝึกสอนทบทวน การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR แก่กำลังพล

พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 จัดการฝึกสอนทบทวน การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR แก่กำลังพล

ในวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 08.30 นาฬิกา ที่ ศาสนสถาน กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 มอบหมายให้ พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมกำลังพลในการฝึกสอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR ให้แก่กำลังพล ภายในกองบัญชาการ กองทัพภาคที่เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ชิด ได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ และเสียชีวิตในกรณีฉุกเฉินให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้อง
โดยโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดชุดครูฝึกเข้าทำการฝึกทบทวนให้กับกำลังพลภายในกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3


ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts