“กองทัพอากาศ จัดการฝึกบินควบคุมไฟป่า ประจำปี 2566”

“กองทัพอากาศ จัดการฝึกบินควบคุมไฟป่า ประจำปี 2566”

กองทัพอากาศ จัดการฝึกบินควบคุมไฟป่า ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2566 ณ พื้นที่กองบิน 46 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และสนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.3 (บ้านด่าน) จังหวัดสุโขทัย โดยมี พลอากาศตรี วชิระพล เมืองน้อย ผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ เป็นผู้ควบคุมการฝึกฯ สำหรับอากาศยานที่เข้าร่วมการฝึกบินควบคุมไฟป่าในครั้งนี้ ประกอบด้วย เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130) จากฝูงบิน 601 กองบิน 6, เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2 ก (BT-67) จากฝูงบิน 461 กองบิน 46 , เฮลิคอปเตอร์ค้นหาและช่วยชีวิตแบบที่ 11 (EC-725) จากฝูงบิน 203 กองบิน 2, เครื่องบินลาดตระเวนทางอากาศ (DA-42MPP) จากฝูงบิน 402 กองบิน 4 และอากาศยานไร้คนขับ (UAV) จากฝูงบิน 302 กองบิน 3

โดยการฝึกประกอบด้วย การฝึกแก้ปัญหาสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ (จำลอง) (TTX) และ การฝึกภาคอากาศ (FTX) การฝึกในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อดำรงขีดความสามารถ และทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติของหน่วยเกี่ยวข้อง ตามแผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ โดยยึดหลักการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations : NCO) ในการฝึก รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถร่วมกับหน่วยงานภายนอกกองทัพอากาศ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของประเทศไทยในอนาคต ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ซึ่งครั้งนี้กองทัพอากาศได้เชิญผู้แทนจาก กองทัพบก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมการฝึกด้วย ภาวะไฟป่าและหมอกควันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี กองทัพอากาศจึงมีการเตรียมความพร้อมและร่วมการแก้ปัญหาร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน และพร้อมระดมขีดความสามารถทุกด้าน ทั้งกำลังพล อากาศยาน ยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยี สนับสนุนทุกภารกิจเพื่อประชาชน

ภาพ/ข่าว กองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

Related posts