เชียงใหม่-การแข่งขัน Amazing Thailand Golf Tour 2023 – Chiangmai

เชียงใหม่-การแข่งขัน Amazing Thailand Golf Tour 2023 – Chiangmai

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สํานักงานฮ่องกง ร่วมกับ บริษัทนําเที่ยวกอล์ฟ Golf Holidays Limited Hong Kong และสายการบิน Hong Kong Express ร่วมกันจัดการแข่งขัน “Amazing Thailand Golf Tour 2023 – Chiangmai” ส่งเสริมการขายทัวร์กอล์ฟสู่ประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลําพูน เพื่อ กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่ม High-End ที่สนใจกีฬากอล์ฟชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการกีฬา และสุขภาพ เพราะ กีฬากอล์ฟกําลังเป็นได้รับความนิยม และได้รับความสนใจจากประชาชนในทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะ กับกลุ่มนักธุรกิจและคนทํางานในทุกสาขาอาชีพ อีกทั้งเป็นกีฬาสําหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีการใช้จ่ายสูง เป็น นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ

การจัดการแข่งขันกอล์ฟในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี ตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด19 ซึ่ง ททท. เลือกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และลําพูนเป็นสถานที่แข่งขัน โดยใช้สนามกอล์ฟกัสซัน ขุนตาลกอล์ฟ คลับ เป็นสนามทดลองในวันแรก สนามกอล์ฟอัลไพน์กอล์ฟเชียงใหม่ เป็นสนามทดลองวันที่ 2 และสนามกอล์ฟซัมมิทกรีนวัลเล่ย์เป็นสนามทดลองวันที่ 3 และสนามกอล์ฟเชียงใหม่ไฮท์แลนด์ เป็นสนามแข่งขันกอล์ฟทัวร์นาเม้นครั้งนี้

นอกจากทั้งสองจังหวัดจะมีสนามกอล์ฟที่มีมาตรฐานแล้ว จังหวัดเชียงใหม่ ยังเป็นอีกจังหวัดที่นักท่องเที่ยวชาว ฮ่องกงให้ความสนใจและชื่นชอบ เนื่องจากภูมิอากาศคล้าย ๆ ฮ่องกง รวมทั้งมีศิลปวัฒนธรรม และอาหารที่เป็น เอกลักษณ์ ปัจจุบันยังมีเที่ยวบินตรงจากฮ่อกงสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินฮ่องกงเอกเพรส มีกําหนดเพิ่ม ความถี่ให้จังหวัดเชียงใหม่มีเที่ยวบินทุกวัน วันละ 1 เที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ในอนาคต นักท่องเที่ยว จะสามารถเดินทางเชื่อมโยงจากเชียงใหม่สู่จังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือมากขึ้น

โดยได้รับเกียรติจาก นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัลวิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคณะ รวมทั้งนางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อํานวยการ การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นแขกในการมอบรางวัลต่าง ๆ ในงานเลี้ยงขอบคุณคณะนักกอล์ฟจาก ฮ่องกง พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟในครั้งนี้ สร้างความประทับใจ ให้แก่นักกอล์ฟเป็นอย่างมากในการ จัดงาน ณ โรงแรมรติล้านนาเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566

นางสาวนภารัตน์ วุฒิวัฒน์ ผู้อํานวยการ ททท. สํานักงานฮ่องกง ได้ให้ข้อมูลว่า การแข่งขันกอล์ฟครั้งนี้มี นักกอล์ฟเดินทางเข้าร่วมแข่งขัน
จํานวน 58 คน และผู้สื่อข่าวกอล์ฟจากฮ่องกง 2 คน ร่วมเดิน
ทางมาสํารวจสนาม กอล์ฟและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและเขียนบทความเพื่อเผยแพร่และสรุปข่าว

จากสถิติ นักท่องเที่ยวในปี 2562 ก่อนวิกฤตโควิด19 ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวจากฮ่องกงมากกว่า 1.2 ล้านคน และใน ปี 2565 นักท่องเที่ยวฮ่องกงเดินทางเข้าประเทศไทยจํานวน 162,000 ราย เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด หลังจากทั้งฝ่าย ไทยและฮ่องกงมีการเปิดประเทศ มีนักกอล์ฟฮ่องกงเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวการกีฬาเพิ่มขึ้น

ททท. คาดหวังว่า จากการจัดงานครั้งนี้ จะทําให้ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และลําพูน ได้รับการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเห็นถึงศักยภาพความพร้อมและความสวยงามของพื้นที่ธรรมชาติตามแหล่ง ท่องเที่ยว ซึ่งการจัดงานนี้ประสบความสําเร็จอย่างดีด้วยการสนับสนุนจากภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่

พัฒนชัย/เชียงใหม่

Related posts