พิษณุโลก ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกตรวจเยี่ยมงานการส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการช่วยรบที่ 3

พิษณุโลก ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกตรวจเยี่ยมงานการส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการช่วยรบที่ 3

วันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการส่งกำลังบำรุง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการช่วยรบที่ 3

โดยมี พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ร่วมให้การต้อนรับ โดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและคณะ ได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปภารกิจของกองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ปัญหาข้อขัดข้องทางการซ่อมบำรุงของหน่วย พร้อมกับรับทราบความก้าวหน้าของงานด้านการซ่อมบำรุง


จากนั้นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเดินทางไปตรวจเยี่บมคลัง สป. 2 – 4 ของกองพันส่งกำลังบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ทั้งนี้ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ได้เน้นย้ำให้หน่วย ได้ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า พัฒนาระบบการส่งกำลังบำรุงให้สามารถตอบสนองภารกิจของกองทัพบกได้

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts