นราธิวาส-นายก อบจ.นราธิวาส เผยพร้อมส่งเสริมทุกธุรกิจที่เข้ามาส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ ขณะที่ สายการบิน แลนดาร์ช แอร์ไลน์ พร้อมเปิดเส้นทางการบินในพื้นที่ภาคใต้ ต้นปี 2567 ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว

นราธิวาส-นายก อบจ.นราธิวาส เผยพร้อมส่งเสริมทุกธุรกิจที่เข้ามาส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ ขณะที่ สายการบิน แลนดาร์ช แอร์ไลน์ พร้อมเปิดเส้นทางการบินในพื้นที่ภาคใต้ ต้นปี 2567 ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว

วันนี้ 31 มกราคม 2565 นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายสาราหุดิน อาบู ประธานสภาองค์การสภาบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายปารมี พิมานแมน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และคณะสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร “บริษัท เอ็ม-เลนดาร์ช จำกัด ซึ่งเดินทางมาพบเพื่อแนะนำธุรกิจสายการบิน “แลนดาร์ช แอร์ไลน์”

โดยบริษัท เอ็ม-แลนคาร์ช จำกัด เป็นบริษัทที่มีเจ้าของเป็นคนไทยทั้งหมด ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลขีและด้านอากาศยาน โดยบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่าย อย่างเป็นทางการประจำประเทศไทยของบริษัท Textron Aviation
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ผลิตอากาสยานแบบ Ccssna และอื่นๆ

และในโอกาสพบปะครั้งนี้ ได้ขอคำแนะนำและถือโอกาสแนะนำสายการบิน “แลนคาร์ช แอร์ไลน์” (L andarch Airines) ที่ตั้งใจเปิดธุรกิจสายการบินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีกำหนดให้บริการในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2567 ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัทฯ ได้เล็งเห็นศักยภาพทางเศรษฐกิจของภาคใต้และความต้องการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ระหว่างเมืองต่าง ๆ ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การบริการด้านการบินในภาคใต้และจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่เพียงพอและครอบคลุม จึงตั้งใจที่จะเข้ามาเป็นทางเลือกให้ประชาชนในพื้นที่อีกทางหนึ่ง

อีกทั้ง “แลนคาร์ช แอร์ไลน์” (L andarch Airines) มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในระดับภูมิภาคเพื่อการเชื่อมต่อระหว่างเมืองหลักและเมืองรองที่มีระยะเวลาทำการบินประมาณ 60 นาที ซึ่งจะดำเนินการบนมาตราฐานความปลอดภัย และการให้บริการที่มีคุณภาพกับผู้โดยสาร ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญและการเป็นศูนย์กลางของเมืองหาดใหญ่ทั้ง ทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา


การรักษาพยาบาล การท่องเที่ยว และ การคมนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศักยภาพของท่อากาศขานหาคใหญ่ ที่สามารถรองรับการให้บริการการเดินทางเชื่อมต่อไปยังสนามบินในภาคใต้ของประเทศไทยรวมถึงประเทศมาเลเชีย โดยให้ท่าอากาศยานหาดใหญ่ป็นศูนย์กลางทางการบิน (Hub) ของสายการบิน แลนคาร์ชแอร์ บริการด้านการบินทั้งแบบประจำและการเช่าเหมาลำไปยังท่าอากาศยานในภาคใต้ อาทิ เบตง นราธิวาส
รีธรรมราชตรัง กระบี่ และ ภูก็ต นอกจากนี้ บริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะขยายเส้นทางบินไปยังต่างประเทศอีกด้วย

ด้านนายกองค์กราบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กล่าวกับคณะว่า นราธิวาสยินดีอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมธุรกิจต่างๆ เพื่อที่จะช่วยนำพาเศรษฐกิจและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น สามารถต่อยอดธุรกิจต่างๆได้ อีกทั้ง อบจ.นราธิวาส เอง พร้อมที่จะสนับสนุนหากเป็นการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มชาวมุสลิมที่ในแต่ละปีมักเดินทางด้วยสายการบินต่างๆเพื่อไปประกอบพิธีอุมเราะห์ซึ่งมักเดินทางเป็นหมู่คณะ หาก อบจ.นราธิวาส สนับสนุน ส่งเสริมให้สามารถบินตรงจากนราธิวาสได้ ก็จะเป็นการดี เพราะจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กล่าวอีกด้วย ในเบื่องต้นหลังจากนี้ อบจ.นราธิวาส จะลองหารือกับกลุ่มตัวแทนที่นำคณะไปประกอบพิธีอุมเราะห์ว่าหากมีทางเลือกให้บินตรงจากนราจะสามารถใช้บริการหรือความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งหากเป็นไปได้จะถือเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับคนในพื้นที่

ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​จ.นราธิวาส

Related posts